Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na WWW.PM-PNEU.CZ

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Provozovatel obchodu:

Petr Matějka
K Horoměřicům 1112/27
165 00 Praha 6

IČO 16107551
DIČ CZ6004280381


Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího. 
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.


Objednávka

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetu a na stránkách  na www.pm-pneu.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující  prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Dodací podmínky

DPD balík - rozvážka v pracovní dobu do dvou dnů.
Osobní odběr - není možný.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky prodávající kontaktuje kupujícího a navrhne řešení. 
Ceny jsou smluvní.

Dodací lhůta činí 3 pracovní dny na zboží skladem a 1 týden na zboží, které není na skladě. Obvykle dříve.
Dodací lhůta začíná platit od objednání prostřednictvím e-shopu nebo po telefonické objednávce.

Platební podmínky

Dobírka – platí se přepravci v okamžiku předání zboží. Rozumí se tím cena za zboží plus cena dopravy.
Cena  jedné objednávky do 2ks pneumatik, zabaleno jako jeden balík je 220Kč včetně 21% DPH.Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem na www.pm-pneu.cz  a právním řádem platným v ČR. 
Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese matejka.petr@email.cz
Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v eshopu na
www.pm-pneu.cz

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

1. Na e-mailovou adresu provozovatele. 

Kupující je povinen uvést:

Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu).
Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list).

Povinnosti prodávajícího 
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží posíláme eltronicky fakturu na uvedený e-mail,  faktura zároveň slouží jako dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. 
Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) elektronickou formou zprávu adresovanou na: matejka.petr@email.cz Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

Délka záruky je na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení. 
Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dle telefonické dohody. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad. 
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí), 
- neodbornou instalací nebo použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
- zboží bylo poškozeno živly, 
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, 
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.6.2013
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Převzetí zboží

Příjemce zásilky je povinen při příjezdu přepravní služby překontrolovat nepoškozenost obsahu zásilky. Případné poškození ohlásí přepravci nebo provozovateli e-shopu nejpozději do 3 dnů od doručení zásilky.Záruční lhůta (24 měsíců) na zakoupené zboží začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem.Příjemce zboží má povinnost překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ( na www.pm-pneu.cz ), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu e-shopu  na

www.pm-pneu.cz . Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Bezpečnost a ochrana informací:

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodejce a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Zákazník využíváním služeb  na www.pm-pneu.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Ceny:

Všechny ceny jsou včetně 21% DPH.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s nákupním řádem a povoluje používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu.

výše uvedený nákupní řád je platný od 1.04. 2013

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Matějka
Mikoláše Alše 639
Praha - Horoměřice
252 62


 

qr

+420 777 136 386
+420 602 386 136

E-mail: pmpneuservis@email.czNaše novinky
28. 3. 2018 Jaro se nezadržitelně blíží a přichází také čas myslet na přezutí ze zimních pneumatik na letní. Více ›
8. 11. 2017 Pojďte pracovat do rodinného kolektivu zavedeného pneuservisu v Horoměřicích. Více ›
13. 10. 2017 Náš pneuservis využívá k práci s vašimi pneumatikami stroje špičkové technologie značky John Bean. Více ›
19. 9. 2017 S blížícím se podzimem přichází také čas myslet na přezutí z letních pneumatik na zimní... Více ›
Zobrazit všechny novinky >